Doświadczony urolog w Warszawie

Dr nauk med. Ryszard Hanecki zaprasza do gabinetu urologicznego oraz zamawiania wizyt lekarskich (tel. 602 350 003 bądź 22 647 01 44).

Szanowni Państwo,

Nazywam się Ryszard Hanecki, jestem urologiem z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem klinicznym, w tym w latach 1990 – 2013 na stanowisku adiunkta w Klinice Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wiedza i doświadczenie

Swą działalność opieram na wiedzy i doświadczeniu praktycznym nabytym w trakcie ponad trzydziestoletniej pracy w Klinice Urologii Ogólnej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym ponad 20 lat na stanowisku adiunkta tej Kliniki.

Poza rezultatami codziennej praktycznej działalności jako chirurga-urologa, owocem wieloletniego doświadczenia klinicznego i działalności akademickiej są liczne prace naukowe i popularno-naukowe z dziedziny urologii, monografie, rozdziały w podręcznikach dla studentów i lekarzy.

Jestem członkiem  Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Filling in medical form

Obszar zainteresowań

Główne zainteresowania medyczne to problemy dotyczące zwłaszcza zagadnień nowotworów układu moczowego i męskich narządów płciowych, chorób gruczołu krokowego (rak, łagodny przerost, zapalenia), kamicy dróg moczowych i schorzeń późnego męskiego wieku dojrzałego.

Prowadzę działalność popularyzatorsko-edukacyjną udzielając porad lekarskich w portalach internetowych.

Oferuję konsultacje urologiczne oraz zabiegi operacyjne w obrębie dróg moczowych.

Zainteresowania pozamedyczne to życie rodzinne, turystyka samochodowa.